Další projekty

2006Víkendový dům Břežany 2 - rekonstrukce

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
situace
situace
půdorys 1.n.p.
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
půdorys 2.n.p.
východní pohled
východní pohled
severní pohled
severní pohled
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav
Plocha pozemku: 543 m3

Užitná plocha:

136 m2

Obestavěný prostor:

490 m3


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o historické venkovské stavení charakteristické pro středočeské obce – přízemní dům se štítem do návsi posazený na hranici sousední parcely a s bránou a dvorkem směrem k hranici s druhou sousední parcelou. Objekt má protáhlý charakter, je částečně zděný, částečně roubený, Střešní krytina není původní, v současné době ji tvoří keramické tašky. Okna jsou původní dřevěná. Návrh dodržuje původní venkovský charakter stavby. Ta byla nejprve očištěna od novodobých „nánosů“ a nefunkčních prvků a materiálů. Přední část byla upravena pro soudobý provoz a zadní rozpadlá část opět přistavěna. Očištěn a zobytněn byl i podkrovní prostor. Pro celkovou rekonstrukci byly použity převážně přírodní a přírodě blízké materiály (dřevo, vápenná malta, vápenné omítky apod.) a konstrukce charakteristické pro tuto oblast (zdivo s „měkkou“ omítkou, fošnové „roubené“ stěny, keramická krytina).spolupáce s Jan Jehlík architektonická kancelář

fotografie realizace Marie Plosová