Další projekty

2012Dům Řež - rekonstrukce

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
východní pohled
východní pohled
severní pohled
severní pohled
západní pohled
západní pohled
půdorysy stav před rekonstrukcí / návrh
půdorysy stav před rekonstrukcí / návrh
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav

Místo

Rozsáhlý pozemek na okraji obce Řež, v řídce zastavěném především víkendově využívaném území vytváří hranici mezi obcí a volnou krajinou.
Stávající struktura domu vznikla vrstvením v čase.
Původním jádrem byla víkendová chata dostavovaná pro trvalé bydlení a později také pro provoz firmy.

Dům

Naše spolupráce se stavebníkem začala ve chvíli, kdy byl dům pozičně a objemově pevně definován – byl tu původní přestavěný víkendový dům a hotová hrubá stavba firemního objektu.
V tomto momentu se ukázalo, že dům vzniklý na základě různých projektových fragmentů a nešťastné improvizace, stavebníkovi nevyhovuje.

V návrhu jsme hledali především míru nutného zásahu, výraz domu, jeho zjednodušení a čitelnost. V rámci možností (hotové vnitřní instalace) jsme se pak pokusili upravit také provoz v domě.
Původní mansardová střecha nám, přes všechny pokusy o její modifikaci, nakonec připadala pro náš záměr nepoužitelná. Stejně tak stávající okenní otvory.
Zkoušeli jsme změkčit neforemný půdorys, nalézt nový tvar střechy a dobré proporce.
Na hlavní zděný objekt jsme navěsili lehké dřevěné „buňky“, které rozšiřují plochu přízemí a patra a spojují novostavbu s původním domem.

Přáli jsme si, aby dům byl silný, jasný a zároveň pokud možno harmonický s otevřenou krajinou, ve které je již ze značné dálky výrazný.Návrh 2007
Realizace 2008 - 2012