Další projekty

2014JACER - rekonstrukce konírny

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
půdorys
půdorys
řez
řez
letecký snímek
letecký snímek
stav před rekonstrukcí
stav před rekonstrukcí
stav před rekonstrukcí
stav před rekonstrukcí
stav před rekonstrukcí
stav před rekonstrukcí
původní plány
původní plány
původní plány
původní plány
původní plány
původní plány
původní plány
původní plány
vývoj území
vývoj území

Užitná plocha:

458 m2

Obestavěný prostor:

3900 m3

Plocha pozemku:

6066 m2


Objekt bývalých stájí je součástí hospodářského areálu založeného pravděpodobně někdy kolem roku 1870. Velikost a poloha domu je pro uspořádání hospodářství klíčová. Spolu s podobně velkou stodolou na jižní hraně pozemku vymezuje prostor velkého dvora a ustavuje měřítko areálu, řádově větší než měřítko okolní obytné zástavby.
Dům byl posledních zhruba dvacet let nevyužíván, nakonec navíc delší dobu bez střechy. Degradace původních stavebních konstrukcí tak byla značná.

Návrh směřoval k fixaci a záchraně možného. Přpadalo nám, že k jistotě a velkorysosti původního, není potřeba přidávat. Cílem byl jeden velký, univerzální výstavní prostor s malým zázemím, využívaný sezónně od jara do podzimu. Původní prostorový koncept zůstal zachován, pouze se proměnila funkce.

Hlavním stavebním zásahem byla fixace obvodového zdiva (zhruba o několik decimetrů vychýlená západní strana domu) pomocí masivních betonových rámů a návrh nového zastřešení. Střecha je valbová stejně jako původní. Horní osvětlení proskleným hřebenem značí novou náplň prostoru a principiálně propojuje konírnu se sousedním nově navrženým školícím střediskem (původní stodolou).
Kámen obvodového zdiva byl v ploše manuálně očištěn, lokálně vyspraven a přespárován. Stejně tak byly vyspraveny cihelné šambrány kolem oken. Do původních otvorů jsme zasahovali mnimálně.

Navrhovali jsme jednoduchá konstrukční a materiáová řešení (důraz na nízké náklady). Důležitá nám pro případné budoucí sofistikovanější úpravy připadá čitelnost jednotlivých vrstev. Zásadní byla investorova chuť a vůle zachránit objekt většinově považovaný za odepsaný, navíc v území, které je dík současné absenci smysluplné sociální a urbánní politiky města nahlíženo s přezíravým despektem.DEZEEN

ARCH DAILY

DOMUS

ARCHIWEB