O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2015Rodinný dům Maxičky


Zastavěná plocha :

128 m2

Užitná plocha :

190 m2

Obestavěný prostor :

800 m3

Cílem stavebníka je přizpůsobit místo současným dispozičním a technologickým nárokům na pohodlné rodinné bydlení.
Původní dům je krásný a plný kouzel. Je ale svým uspořádáním, konstrukcí a materiály tak pevně definován, že je nemožné ho pro náš záměr smysluplně „přeložit“ standardní rekonstrukcí.
Vycházíme tak z původního prostorového a objemového uspořádání, které je jasné a převědčivé (dům/stodola/lípa) a nad původním půdorysem navrhujeme nový dům obdobného tvaru a objemu.
Oproti krásným, masivním, ale stále vlhkým pískovcovým stěnám a malým místnostem mezi nimi, navrhujeme konstrukci ze současných materiálů, která nám dovolí vytvořit relativně velkorysé a dle potřeby otevřené prostory při zachování velikosti a proporcí původního domu. Inspirativní nám připadá i dvojí materialita domu – spodní zděné a omítané patro a dřevěný krov nad ním.
Vědomá návaznost je základem návrhu.


+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
model
jihovýchodní pohled
jihozápadní pohled
severozápadní pohled
severovýchodní pohled
půdorys
řez
řez
situace
místo
letecký snímek

Další projekty

+ Další projekty