Další projekty

2010Rodinný dům Libochovany

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
půdorys 1.n.p.
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
půdorys 2.n.p.
řezy
řezy
situace
situace
letecký snímek
letecký snímek
pozemek
pozemek
sousedství
sousedství
sousedství
sousedství

Plocha pozemku:

768m2

Zastavěná plocha (včetně pergoly):

177m2

Obestavěný prostor:

480m3

Užitná plocha:

132m2


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Malý pozemek na jihovýchodním okraji obce, vymezený sousedními stavebními parcelami, ulicí a polem, tu tak trochu zbyl.
Bezprostřední sousedství vytváří přízemní rodinný dům (západ) a mnoho let nedokončená hrubá stavba dvojpodlažního rodinného domu (východ).
Blízko je tu typologická směs rodinných domů různých tvarů a velikostí, se sedlovými, plochými, nebo pultovými střechami (většinou přízemí + obytné podkroví případně půda).
Nedaleko je hřbitov, školka a obecní bytovka.
Ptáme se z čeho vyjít, na co navázat, případně co zvýraznit nebo potlačit?
Vzhledem k malé parcele jsme dům umístili blízko k obslužné komunikaci, aby za domem zůstal prostor pro dvůr a zahradu. Zalamujeme tak pomyslnou stavební čáru založenou nově sousedními domy a umístěním přitakáváme domu naproti přes ulici, stejně tak jako většině starších domů v obci. Máme za to, že pro osmi, či více metrový odstup domu od ulice, na úkor zahrady tu není důvod a ani velkoryse založený, odnikud nikam vedoucí chodník, před řadou nově postavených domů mu logiku nedodává. Z důvodů omezeného prostoru na pozemku jsme také volili dlouhý, úzký půdorys domu, formálně navazující na obvyklou historickou zástavbu v obci.
Racionální a krásný systém založení původního jádra obce (tedy těsné, dlouhé a úzké parcely s kamennými domy, vršící se v prstencích kolem centra – návsi) v místě naší stavby chybí . Cesty, ulice a hřbitov jsou tu stopami původního založení obce. Domy jsou ale formou a umístěním poplatné spíš dobovým trendům, než racionální potřebě. Celek působí trochu nejistě a bezcílně. Ze sadů a zahrad jsou namátkou obdělávaná pole a zahrádky, z půd obytná podkroví. Hospodářské přístavky a stodoly chátrají, nebo už nejsou. Přesto je obec vcelku fungujícím a citlivým mechanismem, kde je třeba každý nový zásah pečlivě vážit. Jak tedy doplnit, nebo alespoň nenarušit komplikovanou, prostorovou a lidskou strukturu místa?


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Náš dům je malý a jednoduchý. Dole se žije rodinný a společenský život, nahoře se spí, odpočívá a příležitostně pracuje. Forma domu je současná, zároveň ale odkazuje k mnoha ve vsi obvyklým stavebním typům. Vzdálené ozvuky tribuny místního hřiště, nebo posedů (v blízkém okolí je jich mnoho), které možná lze v domě zahlédnout, nám nejsou proti srsti.
Původní potřeba ukrýt se po celodenní venkovní práci bezpečně uvnitř domu a přírodu nechat za dveřmi je obrácena – po celodenní práci někde uvnitř, chceme přírodu minimálně dobře vidět, nebo s ní být bezprostředně v kontaktu. Typ a proporce oken tento obrat zohledňují a odkazují spíš k městskému stavebnímu jazyku.
Dřevěný rám kolem domu má v sobě obsahy donedávna nepotřebné, dnes standardní – dvě parkovací stání a venkovní bazén, stejně jako univerzálně platné – potřebu stínu a úkrytu před deštěm.

Jak se bude dům vyvíjet a zda se místo s domem a dům se stavebníkem navzájem obohatí, jsme sami zvědaví.