Další projekty

2011Rodinný dům Střekov V

model
model
model 
model
model
letecký snímek
letecký snímek
letecký snímek 1954
letecký snímek 1954
situace
situace
schéma
schéma
půdorys
půdorys
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
směr horizont
směr horizont
směr divočina
směr divočina
místo
místo
místo
místo
předobraz - Die Zeltlaube, Leberecht Migge, 1932
předobraz - Die Zeltlaube, Leberecht Migge, 1932
předobraz - Die Sonnenlaube, Leberecht Migge, 1932
předobraz - Die Sonnenlaube, Leberecht Migge, 1932

Plocha pozemku:

3064 m2

Užitná plocha:

124,5 m2

Obestavěný prostor:

500 m3


Místo
Cíp bujně rostoucí vegetace odděluje intenzivně obydlené území normalizačního sídliště na kopci (Kamenný Vrch) a okraj řídké předválečné individuální zástavby pod ním.
Původně plynulý přechod mezi kultivovanou obytnou a zemědělsky využívanou krajinou je nyní hranicí - zlomem.
Trhlina mezi místy s hledanou (sídliště) a ztracenou (zanikající velkorysé vily) identitou je divočina a stavebníkův pozemek nese její atributy – nejistotu, divokost, příležitost, tajemství a krásu.

Dům
Jen malá část zahrady je vhodná pro stavbu. Je tu relativně rovný terén a pozemek dostupný pěšky i autem. Navíc se zde protínají dva pro pozemek určující směry. Severo – jižní směřující skrz brány ovocných stromů do hloubi divočiny je kolmo perforován otevřenou cestou k horizontu nad protějším břehem Labe.
Dům je tvarován touto konfigurací, stejně jako mohutnými zásobami stavebníky nashromážděných stavebních materiálů a dílců.

Archetyp nízké pultové střechy s vlnitou krytinou, spolu s množstvím na malé ploše užitých motivů, odkazuje k fenoménu zahradních domů a chat s jejich dočasností, proměnlivostí, často mimochodnou krásou a svárem nahodilosti s řádem.
Základní charakterové vlastnosti místa tak strukturují také návrh domu.

Stavebník je historik a sběratel, proto předpokládáme další bohaté vrstvení v čase.