Další projekty

2007Rodinný dům Volenice - rekonstrukce

východní pohled
východní pohled
východní pohled 
jižní pohled
jižní pohled
východní pohled
východní pohled
severní pohled
severní pohled
západní pohled
západní pohled
půdorys 1.n.p.
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
půdorys 2.n.p.
půdorys 3.n.p.
půdorys 3.n.p.
řezy
řezy
zákres do fotografie
zákres do fotografie
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav

Plocha parcely:

1575m2

Užitná plocha:

203m2

Obestavěný prostor:

2000m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Parcela s rekonstruovaným domem leží v jádru obce Volenice, v blízkosti řeky Ohře. Stávající objekt z 50. let obdélníkového půdorysu, s krovem a sedlovou střechou (podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží + podkroví) je součástí historické struktury Volenic. Jižní fasáda, orientována směrem do ulice, spoluvytváří uliční frontu a charakter drobné, udržované návsi. Severní fasáda se obrací do dvora a zahrady, která je vymezena kamennou zdí a velkým hospodářským objektem - sýpkou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem rekonstrukce rodinného domu je v první řadě přizpůsobení jeho dispozice současným nárokům na provoz a užívání, souvisejícími s potřebami jeho nynějších obyvatel (pět osob, tři generace – prarodič, rodiče a předpokládané dvě děti). Jde především o vytvoření velkorysejších otevřených prostor (kuchyň, jídelna a obývací pokoj) ve stávajícím systému malých oddělených místností, původně plánovaných pro násobně větší počet obyvatel a vznik ložnice v nově tvarovaném arkýři na jižní straně domu.
Dalším úkolem rekonstrukce je zlepšení tepelně technických vlastností domu, změna topného systému a rekonstrukce technicky nevyhovujících konstrukcí a rozvodů v domě.
Důležitá je pro nás také vnější proměna domu. Ta souvisí především se změnou vnitřního uspořádání, zároveň si pak klade za cíl potlačení výrazné stavební estetiky 50.let. Vodítkem a východiskem jsou nám při tom proporce stávajícího domu, které nám připadají silné a dobré.

PROVOZ DOMU

Hlavní domovní vstup je ze severní strany domu (ze dvora). Do domu se vstupuje po několika schodech přes nově vzniklé závětří a zádveří (čistá vnitřní podlaha 1.n.p. je zhruba 60cm nad okolním terénem). Následuje hala propojující nově vertikálně 1. a 2.n.p.. Z haly se vstupuje do kontinuálního prostoru kuchyně, jídelny a obývacího pokoje (nebo naopak), do garsoniéry, koupelny, případně jednoramenným schodištěm do 1.p.p. a 2.n.p..
Ve 2.n.p. jsou umístěny dva dětské pokoje, obývací pokoj, koupelna a samostatné wc. Z obývacího pokoje lze jednoramenným schodištěm vystoupat do prostoru nově tvarovaného arkýře (v současnosti půda), který bude sloužit jako ložnice.
Dům je částečně podsklepen. Sklep je využíván, jako technické zázemí a skladovací prostor.