Další projekty

2010Rodinný dům Střekov III

model
model
model 
model
model
model
model
model
model
jižní a severní pohled
jižní a severní pohled
východní a západní pohled
východní a západní pohled
půdorysy a řez
půdorysy a řez
interiér
interiér
situace
situace
letecký snímek
letecký snímek
kontext
kontext
kontext
kontext

Plocha pozemku:

780 m2

Zastavěná plocha:

125 m2

Užitná plocha:

127 m2

Obestavěný prostor:

600 m3


Racionální struktura skladby stavebních jednotek deformovaná tvarem a sklonem pozemku.

Dům jako měkký odraz skály, hradu a řeky.