Další projekty

2009Rodinný dům 3,5x7x21

jižní pohled
jižní pohled
jižní pohled 
severní pohled
severní pohled
jižní pohled
jižní pohled
východní pohled
východní pohled
západní pohled
západní pohled
půdorys
půdorys
řez
řez
situace
situace
geometrie parku
geometrie parku
park a zahrada
park a zahrada
model
model
model
model
hospodářský přístavek
hospodářský přístavek
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva

Plocha pozemku:

8000m2

Zastavěná plocha:

250m2

Užitná plocha:

148m2

Obestavěný prostor:

680m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem stavebníka je založit na rozsáhlém pozemku park a vsadit do něj objemově a provozně úsporný rodinný dům.
Vzhledem k tomu, že místo pro stavbu leží stranou stávající stavební struktury obce, hledáme umístění a výraz domu převážně ve vztahu k samotnému pozemku a jeho konfiguraci a ve vztahu k budoucímu parku.
Dům umisťujeme do relativně rovné, horní části pozemku, do místa které je pomyslným „srdcem“ budoucího parku a zároveň je dobře dostupné z přilehlé obslužné komunikace.
Z místa je krásný výhled do všech stran, především pak severním směrem na panoráma Českého středohoří.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dům, - kamenná loď, umocňuje horizontalitu místa a záměrně s ním splývá.
Do kamenného trupu je vložena dřevěná kostra a plášť.
Základní geometrická skladba domu – 3 půdorysné čtverce 7x7m – navazuje na tradiční trojdělení dlouhých venkovských domů. Dřevěné sloupy dvou šířek v modulu 3,5m artikulují a vertikálně rytmizují plášť.
S podobným skladebným principem, pouze v modulu 6x6m (celodřevěný) je navržen hospodářský přístavek a kryté parkovací stání.

Park, kopírujíc vrstevnice, se šíří jak kruhy na hladině, generované jemným houpáním kamenného hausbótu a energií stavebníka.