O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2007Rodinný dům Dubice


Plocha pozemku:

980m2

Zastavěná plocha:

144m2

Užitná plocha:

182m2

Obestavěný prostor:

800m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Malá, ničím nápadná obec Dubice nad Labem je založena podél tří cest zhruba ve tvaru U. Jednotlivé domy většinou protáhle obdélného půdorysu přiléhají k cestám jak kratšími štítovými stěnami, tak delšími bočními fasádami.
Stavební pozemek je nepříjemně limitován ochranným pásmem vodního zdroje, které zasahuje zhruba 11m hluboko do parcely (od přístupové komunikace). Až za touto hranicí je pak možno stavět. Vzniká tak poměrně velký „dvůr“ přilehlý ke komunikaci a to na úkor jižně orientované zahrady. Ztrátou pak také je, že není možné vytvořit ve vsi obvyklý charakter uliční fronty (vodní zdroj vede zhruba ve směru komunikace, takže celá řada zatím převážně volných parcel ke komunikaci přiléhajících bude limitována stejným způsobem).
Dům tedy umisťujeme na nejzazší možnou úroveň směrem ke komunikaci. Půdorys ve tvaru L je svým delším ramenem s komunikací rovnoběžný a vymezuje tak na pozemku prostor polosoukromého dvora a soukromé zahrady. Kratší, na jih směřující rameno půdorysu, pak ještě vytváří malý vnitřní dvůr s částečně krytou venkovní terasou v rámci zahrady.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Zadání dřevostavby (požadavek stavebníka) se sedlovou střechou (požadavek jak stavebníka, tak místní regulace) bylo určujícím momentem při hledání tvaru a formy domu.
Dům má dvě tváře.
Směrem do ulice (sever) a směrem k oběma sousedům je dům uzavřený, abstraktní. Obklad fasády je plošný, dům působí hmotně. Druhá tvář domu je do zahrady otevřená, lehčí, dřevěná.
Spodní patro domu funguje jako společenské (kuchyň-jídelna-obytný prostor, pokoj pro hosta), podkroví je pak soukromé, ložnicové (ložnice rodičů a tří dětí).
Orientací místností a dispozičním uspořádáním jsme se pokusili částečně eliminovat negativa, která s sebou podle nás obytné podkroví nese (nehospodárné využití obestavěného prostoru, vnitřní klima).

+ Zobrazit celý popis
zákres
zákres
zákres
zákres
zákres
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
západní pohled
severní pohled
východní pohled
jižní pohled
interiér
interiér
situace
letecký snímek

Další projekty

+ Další projekty