Další projekty

2011Rodinný dům Střekov I

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
stavba
stavba
pohledy
pohledy
půdorys
půdorys
řez
řez
situace
situace
místo
místo
výhled
výhled

Plocha pozemku:

3003m2

Užitná plocha:

148m2

Zastavěná plocha:

173m2

Obestavěný prostor:

550m3


Místo
je volným okrajem města, přechodem mezi hustou zástavbou Střekova a volnou krajinou. Řídká struktura chat, dřevníků, přístavků a trvale, nebo dočasně obytných domů.
Divočina - prostor mezi.

Pozemek
je dlouhá, příkrá zahrada (převýšení 26m). Vzrostlý ovocný sad (jabloně, slivoně, třešně) a široce otevřený výhled na město v údolí dodávají místu výjimečný ráz a kvalitu.

Dům
usazený ve spodní části pozemku je součástí sadu, nestíněn velkým sousedním domem a zároveň ještě rozumně dostupný z přilehlé komunikace. Tři vzájemně výškově posunuté trakty domu kopírují strmý terén. Člověk v domě vnímá zahradu kolem opticky i fyzicky. Sad dům pohlcuje. Dřevo jako konstrukční materiál je v této situaci přirozenou vazbou mezi domem, zahradou a sadem.