Další projekty

2006Rodinný dům Strážky

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
půdorys 1.N.P.
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
půdorys 2.N.P.
řez
řez
situace
situace
foto - současný stav
foto - současný stav

Plocha pozemku:

1477 m2

Užitná plocha:
Dům: 185,0 m2
Garáž: 48,0 m2

Obestavěný prostor:
Dům: 800,0 m3
Garáž: 110,0 m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek široký 27m a dlouhý cca 53m je orientován ve směru JZ – SV s převýšením téměř 9m. (klesání jihozápadním směrem). Sousední pozemky jsou stejně orientované i užívané.
Rodinný dům je vzdálen cca 13m od příjezdové komunikace (garáž + odstavné stání) a 3,5m od severní hrany pozemku a je orientován ve shodě s pozemkem kolmo na cestu. Dům lemuje a pozemkem v celé jeho délce prochází pěší cesta spojující vstup na pozemek u příjezdové komunikace v dolní části pozemku a „sad“ v jeho horní části.
Pro parkování osobních automobilů je vymezen prostor v garáži a před garáží.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh domu respektuje jak krajinný ráz a reliéf, tak charakter místní zástavby. Ta je tvořena původními venkovskými staveními a v těsném sousedství rodinnými domy současné běžné stavební produkce. Navržený rodinný dům vychází více z původního charakteru zástavby – má jednoduchý protáhlý obdélníkový tvar (poměr stran 1:2) a sedlovou střechu s hřebenem ve směru půdorysu (po spádnici). Je navržen jako solidní venkovská stavba s klasickými řemeslnými detaily a materiály – zdivo je cihelné masivní, okna i dveře jsou dřevěné, klempířské a zámečnické prvky jsou ve svém přirozeném vzhledu, omítky stejně jako nátěry jsou vápenné. Charakteristickými prvky dávajícími domu jeho měřítko jsou zvýrazněné štíty provázané s římsou a také kompozice okenních otvorů a vystupujících markýz, které odrážejí jak požadavky provozu domu, tak jeho proporční vztahy. Barevnost domu potvrzuje všechny tyto atributy – plochy bočních stěn budou natřeny sytou vápennou oranžovo okrovou barvou, štíty a vystupující prvky budou o odstín světlejší, okenní rámy budou tmavě šedé (tak, aby byly opticky zvýrazněny zděné okenní otvory) a střecha bude v přirozené šedé barvě předzvětralého titanzinku. Dispozice je traktována v logice osazení do terénu, orientace ke světovým stranám a individuálním potřebám investora. Vzhledem k svažitosti pozemku je dům po vertikále členěn tak, že v přízemí jsou umístěny vstupy (hlavní a hospodářský) a obslužné provozy a  v patře je vlastní obytný prostor. Obývací pokoj s jídelnou a přímou vazbou na terasu a zahradu je orientován na východ a na jih, ložnice dětí jsou orientovány na jih a jihozápad a ložnice rodičů, koupelna a spíž jsou orientovány na severozápad a sever. V tomto směru je navíc dům stíněn vzrostlými stromy a současně lesem chráněn od větru.

ÚDAJE O PROVOZU

Jedná se o čistě obytný rodinný dům pro 5 obyvatel a pomocnou sílu v domácnosti (au-pair). V 1.nadzemním podlaží je obytná místnost pro au-pair včetně sociálního zařízení, kotelna, sklad a komora, ve 2.nadzemním podlaží je pak ložnicová část, a obytný prostor s jídelnou a kuchyní.spolupáce s Jan Jehlík architektonická kancelář

fotografie realizace Vavřinec Menšl, 3+1 architekti