Další projekty

2008Rodinný dům Nový Bor - rekonstrukce

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
jihozápadní pohled
jihozápadní pohled
 severovýchodní pohled
severovýchodní pohled
půdorys
půdorys
řez
řez
situace
situace
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav

Zastavěná plocha:

298m2

Obestavěný prostor:

1050m2



Výchozí situace:

Řadový dům ze sedmdesátých let minulého století byl předchozím majitelem, již jednou (bohužel ne příliš šťastně), kompletně rekonstruován.
Komplikované vnitřní uspořádání, nekvalitní a nevhodně použité materiály a dosluhující technologie, přiměly současné obyvatele domu k hledání jeho celistvé nápravy.
Vztah k místu a zahradě byl převažujícím momentem při rozhodování zda komplikovaně rekonstruovat, nebo stavět jinde nově.

Záměr:

Cílem obnovy byl tedy provozní a estetický soulad domu s potřebami jeho nynějších obyvatel (čtyřčlenná rodina) a přizpůsobení aktuálním technologickým a stavebně-fyzikálním požadavkům.
Chtěli jsme co možná nejvíc použít použitelné a zároveň dům zpřehlednit a zjednodušit. Pultová střecha kryjící původně obytnou část domu, nyní pokračuje nad celým půdorysem domu a nahrazuje tak neústrojnou srostlici střešních rovin vzniklou patrně v rámci předchozí rekonstrukce. Klíčovou dispoziční změnou byl přesun hlavního domovního vstupu. Vzniklo tím soukromé, ložnicové křídlo, přístupné přes společenské jádro domu. Nově navržený dřevěný plášť domu (rošt s tepelnou izolací a prkenný obklad) reaguje současným způsobem na původní dřevěné stavby a obklady domů obvyklé v této lokalitě.
Kompozice vertikálně a horizontálně členěných ploch by měla doplnit těžkopádnou utilitárnost původních okenních otvorů a dodat vstupní i dvorní fasádě domu větší důstojnost a zároveň radost.



fotografie realizace Tomáš Souček



"http://www.bydleni-iq.cz/category/architektura-a-design/individualni-bydleni/"

"http://vikend.ihned.cz/c4-10045100-32049210-v00000_d-elegance-v-souladu-s-prirodou"