Další projekty

2010Rodinný dům Na Skřivánku

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
západní a východní pohled
západní a východní pohled
severní a jižní pohled
severní a jižní pohled
interiér
interiér
interiér
interiér
půdorys 1.n.p.
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
půdorys 2.n.p.
řezy
řezy
situace
situace
model
model
letecký snímek
letecký snímek
místo
místo
místo
místo
místo
místo

Plocha pozemku:

830m2

Zastavěná plocha:

185m2

Obestavěný prostor:

1036m3

Užitná plocha:

238m2


Ústecká čtvrť Skřivánek navazuje pásem zeleně a zástavby se značným převýšením na severní hranu městského centra. Čtvrť je především obytná, mísí se tu rodinné domy, vily, bytové domy ze 30. a 50. let a také panelová výstavba z let 70.
Stavební pozemek leží nad ostrým terénním zlomem a ze zahrady je krásný výhled na panoráma města a Českého středohoří.


Koncept:
Dům vyrostl v místě s několika opakujícími se základními schématy bydlení (rodinný dům, vila, nájemní dům různých velikostí).
Vzhledem k zadání, předpokládané náplni, rozsahu a představám o budoucím užívání, směřuje návrh typologicky k rodinnému domu vyššího standardu.
Výrazem je dům, díky své mezní pozici v rámci lokality a výjimečné parcele - zahradě, záměrně samorostlý.
Jednoduchý skladebný princip domu je tvořen přízemní, společenskou částí domu a soukromým, ložnicovým patrem. Parter domu je otevřený a konkrétní (zdi, okna a dveře), patro je uzavřené, abstraktní (tvar, barva, okenní pás). Přízemí je těžké zděné, patro lehké dřevěné, s plechovým pláštěm.
Přimknutím hostovského pokoje ke společenské části domu obvodovou zdí vzniká v zahradě prostor dvora a letní kuchyně.
V budoucnu by měl vnější obvod domu zarůst zelení, přízemí by mělo být zahradou pohlceno.

Provoz:
Přístup k domu je zvýrazněn dřevěnou, zelení porostlou a nad vstupem krytou pergolou (zatím nerealizováno), tvořící zároveň závětří. Na domovní vstup navazuje zádveří a dál pak společenský prostor tvořený kuchyní, jídelnou a obytnou místností. Kuchyň je opticky i fyzicky propojena s letní kuchyní a zahradou. Za letní kuchyní se nachází pokoj pro hosty (alternativně pracovna) se sociálním zázemím. Pod jednoramenným schodištěm v severovýchodním rohu dispozice, spojujícím 1. a 2.n.p., je umístěna spíž.
Ložnicové křídlo je tvořeno třemi ložnicemi, pracovnou, koupelnou a samostatným wc.
V severozápadním rohu pozemku je umístěna jednoduchá garáž s navazujícím skladem (dílnou). Možné je její rozšíření jižním směrem dle aktuálních potřeb uživatelů.
Vedle garáže je zpevněné venkovní parkovací stání a vjezd pro případnou potřebnou techniku.
Dům je svými paramtery "nízkoenergetický". Střešní krytinou ložnicového křídla je fólie s integrovanou fotovoltaikou.