Další projekty

2017Rodinný dům Mníšek

pohledy
pohledy
pohledy 
model
model
pohledy
pohledy
model
model
model
model
ortofoto
ortofoto
2D
2D
situace
situace
1954
1954
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

Plocha pozemku :

682 m2

Užitná plocha :

90 m2

Obestavěný prostor :

550 m3


MÍSTO

Úzká, protáhlá parcela je zahradou na okraji historického centra Mníšku. Zástavba kolem je různorodá a hutná. Převládá drobné měřítko rodinných domů jednoduchých tvarů se sedlovými střechami, promíseno s tmnožstvím tvarově různorodých dvorních vestaveb, přístaveb a přílepků.
Místo má svůj charakter a pozitivní atmosféru.
Tvar zahrady a blízkost sousedních objektů vymezují prostor pro umístění domu. Navržený dům tak nenavazuje (protože nemůže) na linii ke komunikaci přilehlých domů, ale je osazen v hloubce pozemku a váže tak na úroveň dvorních objektů, pro ulici Za Sokolovnou také typických.


CÍL
Tvar parcely, legislativa a ochranářství volající po konzervativním tvarosloví a materiálech, nás vede k variování tradičního domu s úzkým dlouhým půdorysem a dispozičním trojdělením.
Toto do značné míry okolnostmi formulované řešení nám však není ztrátou. Základní téma tradičních materiálů a archetypálního tvarosloví (minulost, zřejmá návaznost) nám tu připadá příhodné. Současnost bude zřetelná v jednotlivostech – například ve velikostí pevně zasklených oken do zahrady, nebo třeba v denním prostoru otevřeném do krovu.
Budoucnost (naděje) je artikulována nikou s tradičním mariánským motivem ve štítě domu.
Kruh se tak uzavírá ve vědomě přítomném okamžiku.
Spoléháme na proporce, prostotu a solidní provedení.