Další projekty

2015Rodinný dům Maxičky

model
model
model 
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
jihovýchodní pohled
jihovýchodní pohled
jihozápadní pohled
jihozápadní pohled
severozápadní pohled
severozápadní pohled
severovýchodní pohled
severovýchodní pohled
půdorys
půdorys
řez
řez
řez
řez
situace
situace
místo
místo
letecký snímek
letecký snímek

Zastavěná plocha :

128 m2

Užitná plocha :

190 m2

Obestavěný prostor :

800 m3

Cílem stavebníka je přizpůsobit místo současným dispozičním a technologickým nárokům na pohodlné rodinné bydlení.
Původní dům je krásný a plný kouzel. Je ale svým uspořádáním, konstrukcí a materiály tak pevně definován, že je nemožné ho pro náš záměr smysluplně „přeložit“ standardní rekonstrukcí.
Vycházíme tak z původního prostorového a objemového uspořádání, které je jasné a převědčivé (dům/stodola/lípa) a nad původním půdorysem navrhujeme nový dům obdobného tvaru a objemu.
Oproti krásným, masivním, ale stále vlhkým pískovcovým stěnám a malým místnostem mezi nimi, navrhujeme konstrukci ze současných materiálů, která nám dovolí vytvořit relativně velkorysé a dle potřeby otevřené prostory při zachování velikosti a proporcí původního domu. Inspirativní nám připadá i dvojí materialita domu – spodní zděné a omítané patro a dřevěný krov nad ním.
Vědomá návaznost je základem návrhu.