Další projekty

2015Rodinný dům Kočkov

model
model
model 
pohledy
pohledy
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
půdorysy
půdorysy
ortofoto
ortofoto
místo
místo
místo
místo
sousedství
sousedství
sousedství
sousedství

Zastavěná plocha :

103 m2

Užitná plocha :

143 m2

Obestavěný prostor :

630 m3

místo
Prudká parcela ve svahu nad severním okrajem města. Tentokrát nikoliv Střekov, ale Kočkov.
Původně zemědělská krajina postupně proměněná v zahradní kolonii, v posledních letech zatížená akcelerovanou a nekoordinovanou zástavbou trvalého (mnohdy zdánlivě) charakteru.
Stavebníkova čtyřčlenná rodina si místo pro stavbu vybrala především kvůli monumentálním výhledům na město a vzdálené horizonty a taky možná proto, že je to blízko jejich stávajícího bydlení.
Člověk tu bude intenzivně (byť trochu laboratorně, protože z nadhledu a s odstupem) vnímat proměny krajiny a města v průběhu dne i roku.

cíl
Chtěli jsme se stavebníky navrhnout jednoduchý, malý dům a záměrně se vyhnout opulentní pseudomodernitě a na oddiv stavěné velikosti některých blízkých sousedů.
Nosné téma a lidskost nacházíme jako téměř vždy v blízkých zahradních chatkách a přístřešcích, které se tu novou výstavbou staly evidentními outsidery.