Další projekty

2008Rodinný dům Družec

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
půdorys
půdorys
pohledy
pohledy
pohledy
pohledy
řezy
řezy
situace
situace
sousedství
sousedství
parcela
parcela

Plocha parcely:

967m2

Užitná plocha:

106m2

Obestavěný prostor:

500m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební parcela se nachází v nově vznikající enklávě rodinných domů úzce navazující na stávající obec. Pravým rohem je napojena na konec slepé ulice a klesá směrem k potoku v převýšení cca 6m. Zleva sousedí s volnou loukou, u které se nepředpokládá, že bude zastavěna. Jde o jižní svah, v dolní části příjemně svlažený potokem a přistíněný stromy okolo něj. Pohled z parcely se otvírá přes potok k lesu a na louku vlevo. Nové uličky jsou z hlediska parkování neprakticky úzké, díky tomu však nevybočují tolik z původního měřítka obce. Svažitý terén jim přidává na dramatičnosti. Uliční čára není zcela jasná. Dům je proto osazen v horní části parcely s přímou vazbou na přístup z pravého rohu. Svou polohou částečně uzavírá ulici a zaobluje výběžek zástavby.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Nová zástavba je strukturálně i ve vnějším výrazu spíše skrumáží bez jednotícího konceptu a výrazu. Odráží tak přiléhavě současnou svobodu ve společnosti, ale i neujasněnost, jakým způsobem ji využít. V duchu této mnohosti, při vědomí zodpovědnosti za celek i za udržení plurality názorů v něm, byla zvolena abstraktní forma domu.
Novostavba je jednopodlažním, úsporným, půdorysně kompaktním kvádrem. Půdorysně se blíží proporci součtu malého a velkého zlatého řezu. Z běžných norem vybočuje použitím rámu v hranách objektu, který odkazuje k souřadnicím nezávislým na gravitaci. Rám je rovnoběžný se svahem a nakloněný kvádr vytváří pultovou střechu. Celek je zapuštěný do terénu a z ulice je poměrně přehlédnutelný, nezavírá zcela pohled k západu.
Abstraktní formě je blízké použití cementotřískových desek na fasádě a jejich jemná kresba spar, titanzinkový rám objem ukotvuje.

PROVOZ

Dům je přístupný z roviny ulice buď brankou a po schodech do zářezu závětří, nebo pozvolnou rampou automobilem a pak z druhé strany. Hlavní vstup je tedy v severní obslužné části a vede do třetiny dispozice. Směrem k sousednímu domu je orientovaná pracovna, sloužící jako přijímací místnost. Vedle této východní fasády je i záložní parkovací místo. Pobytové místnosti tíhnou k jihu, pokoje jsou blíž otevřené louce na západní straně. Z jižní fasády lze vyjít francouzskými okny přes dřevěnou terasu do zahrady.
Úprava zahrady je navržena, vzhledem k poměrně znatelnému svahu, ve třech měkce srovnaných pobytových plochách.fotografie realizace Jan Vaca

"http://www.salondrevostaveb.cz/cz/rocenky/"

"http://www.bydleni-iq.cz/"