Další projekty

2006Galerie Emila Filly - rekonstrukce

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh realizace
průběh rekonstrukce
průběh rekonstrukce
průběh rekonstrukce
průběh rekonstrukce
půdorys a řez
půdorys a řez
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav

Plocha galerie:

340 m2

Plocha zázemí:

18 m2spolupáce s Jan Jehlík architektonická kancelář a akad.arch.Pavlem Kolíbalem

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Budova Kulturního domu Ústí nad Labem byla navržena v roce 1959 (KPÚ Hradec Králové – architekti Jaroslav Lácha, Jan Rejchl) a postavena v počátku šedesátých let. Budoucí prostor Galerie Emila Filly se nachází ve 3. nadzemním podlaží budovy C Kulturního domu. Jedná se o prostory původně navržené a realizované pro výstavní a přednáškovou činnost, v poslední době využívané soukromou projekční firmou. V rámci tohoto využití byly původní prostorné místnosti předěleny lehkými příčkami včetně účelových rozvodů elektro a stěny byly obloženy obklady poplatnými své době (80.léta). Kromě těchto zásahů nebyla provedena žádná další úprava ani rekonstrukce od doby realizace objektu. V původním stavu jsou proto kromě stavebních konstrukcí i  výplně otvorů a všechny technologické části (elektrorozvaděče, podlahové vytápění, výtah apod.).
Cílem navrhovaného řešení bylo vytvořit důstojný a technicky dobře připravený prostor pro moderní galerijní provoz typu „kunsthalle“, který bude umožňovat široké spektrum výstavní činnosti (od „akcí“ po závěsné obrazy). Proto jedním ze základních kritérií rekonstrukce a úprav je maximální otevřenost výstavního prostoru a jeho flexibilita. To znamená, že v rámci dané dispozice a konstrukčních limitů domu budou odstraněny všechny přebytečné příčky a přepážky a vzniklý „kubus“ bude vyčištěn do stavu tzv. „white boxu“ jako optimálního prostředí pro vystavovaná díla. Nejdůležitějšími prvky se tak stanou velkorysý prostor, pohledově neutrální povrchy stěn, stropů a podlah a technické řešení výstavních panelů a osvětlení.