Další projekty

2007Rodinný dům Drahkov u Teplic

model
model
model 
model
model
model
model
model
model
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model - interiér
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
půdorys 1.n.p.
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
půdorys 2.n.p.
pohled severní a západní
pohled severní a západní
pohled jižní a východní
pohled jižní a východní
řez
řez
situace
situace

Plocha pozemku:

1441m2

Užitná plocha:

264m2

Obestavěný prostor:

1135m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební pozemek leží na východním konci obce Drahkov, při výjezdu směrem na Kvítkov. Parcela je mírně svažitá (převýšení cca 3,5m). Stoupá jižním směrem, kde hraničí s březovým lesíkem a volnou přírodou. Severní strana je vymezena komunikací Teplice-Kvítkov a východní a západní okraj parcely tvoří sousední stavební parcely. Zástavba Drahkova je nesourodá, různého stáří, výrazu, tvaru a kvality. Nejbližší sousedství navrhovaného domu tvoří nedávno dokončené, nebo právě vznikající novostavby charakteru průměrného katalogového stavění.
Dům kopíruje uliční čáru svého východního souseda – vzniká tak předzahrádka před domem a místo na dvě nekrytá parkovací stání před garáží. Měřítkem ctí dům své sousedy, tvaroslovím je ale současný a svébytný.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavebníkovým zadáním byl moderní dům, blížící se svými parametry domům nízkoenergetickým, neokázalý, jasný, s dostatkem světla a jednoduchým provozem.
Dům je otevřen všemi směry - severní čelní fasáda do údolí, jižní fasáda do zahrady a k lesu a boční fasády k oběma sousedům. Otevřenost je dosažena velkými okenními pásy prořezávajícími dům kolem dokola. Dvoupodlažní obytná část domu je sepnuta s jednopodlažní hmotou garáže dřevěným obkladem, který navádí příchozího k hlavnímu vstupu. Na jihovýchodní straně se k domu přimyká dřevěná terasa s pergolou, která je prodloužením vnitřní obytné a společenské části domu do zahrady.
Dům je zděný omítaný (možná je i varianta z pohledového betonu). Okna jsou světlá hliníková. Střecha na garáži s extenzivní zelení.

ÚDAJE O PROVOZU

Hlavní domovní vstup je ze severovýchodu. Za vstupem následuje zádveří a na něj navazující šatna. Ta je zároveň průchozí z garáže. Ze zádveří se vstupuje do haly a z ní pak do jídelny, hostovského pokoje, koupelny, případně do technické místnosti. Jídelna tvoří jeden prostor s velkorysou kuchyní a také s obývacím pokojem (ten je v případě potřeby oddělitelný posuvnými dveřmi). Na kuchyň navazuje spíž, která je přímo přístupná z garáže. K jídelně a obývacímu pokoji přiléhá venkovní terasa s pergolou, sloužící v teplých dnech jako prodloužení vnitřních obytných prostor do zahrady. Zároveň pergola poskytuje ochranu před jihozápadním sluncem.